sobota, 24 lutego 2024r.

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy o pracę w Niemczech?

unnamed file 5

W niemieckim prawie pracy obowiązuje odpowiedni okres wypowiedzenia. Dotyczy to zarówno pracownika, który się zwalnia, jak również zwalniającego pracodawcę. Terminy trwania wypowiedzenia określa niemiecki kodeks pracy.

Nie ma możliwości, poza rozwiązaniem stosunku pracy w trybie natychmiastowym, aby pracodawca i pracownik rozeszli się bez okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia w Niemczech uzależniony jest od długości czasu zatrudnienia w danym zakładzie pracy. Niezależnie od przyczyn rozwiązania umowy, obie strony muszą dotrzymać ustawowych terminów wypowiedzenia.

Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy o pracę w Niemczech?

Niemiecki kodeks pracy stanowi, że okres wypowiedzenia ustawowo wynosi od 4 tygodnie, który przypada na 15 dzień miesiąca lub na koniec miesiąca. Zależne jest to od czasu, w jakim był zatrudniony pracownik w danym przedsiębiorstwie. Im zatrudnienie było dłuższe, tym wypowiedzenie również trwa dłużej.

Warto tu nadmienić, że aspekt ten powinien być już uwidoczniony przy zatrudnieniu w zakładzie pracy i podpisaniu umowy o pracę. Wówczas istnieje uzgodnienia zastosowania wydłużonego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia ulega wydłużaniu po dwóch latach zatrudnienia, tak, że po 20 latach może wynosić aż 7 miesięcy.

Okres wypowiedzenia obowiązujący przy umowie o pracę

Zdarza się, że w umowie o pracę zawarty jest okres wypowiedzenia inny niż ustawowy. Może wynosić więcej miesięcy lub też mieć określoną datę jego złożenia. Przykładowo zapis może narzucać okres wypowiedzenia na poziomie 6 miesięcy, a składane może być ono na koniec kwartału.

W Niemczech wiele aspektów dotyczących spraw pracowniczych regulują przepisy zawarte w umowach zbiorowych. To jednak oznacza, że bezwzględnie będą one miały oparcie w prawie, pod warunkiem, że są korzystniejsze dla pracownika.

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy na okres próbny?

Jedyna forma umowy o pracę, która nie jest opatrzona tak długim okresem wypowiedzenia jest umowa na okres próbny. Zawierana na początku współpracy ma zadanie sprawdzające, czy obie strony do siebie pasują. Jeżeli pracownik i pracodawca są zadowoleni ze współpracy, to po ustaniu okresu próbnego następuje podpisanie właściwej umowy o pracę.

Jednocześnie nadmienić trzeba, że w czasie trwania umowy na okres próbny pracownik lub pracodawca mogą wypowiedzieć ją w ciągu dwóch tygodni. Dodać warto, że staż zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie naliczany jest po upływie sześciu miesięcy.

Pracownik powinien przeanalizować dokładnie umowę o pracę, zanim ją podpisze. W tym momencie może jeszcze mieć wpływ na wszelkie zmiany jej zapisów.

Może spodobać Ci się również:

photo 1582655024629 2073de041286cropentropycstinysrgbfitmaxfmjpgixidMnwxNDA1NTd8MHwxfHNlYXJjaHw0fHxtZXRhbCUyMHdvcmt8ZW58MXwwfHx8MTYzNTE3MjkzMgixlibrb 1.2.1q80w1080

Jaki laser do grawerowania metalu? Co wpływa na jakość grawerowania?

1 grudnia 2022

Grawerowanie to popularna forma nanoszenia różnych napisów lub grafik na metal. Często czynność ta jest bardzo ważnym elementem w czasie produkcji. Co więcej, aby grawerowanie było możliwe konieczne jest użycie…

Czytaj więcej