czwartek, 02 lutego 2023r.

Jak działa wypowiedzenie umowy o pracę? Jaka powinna być prawidłowa forma składanego wypowiedzenia umowy o pracę?

photo 1450101499163 c8848c66ca85cropentropycstinysrgbfitmaxfmjpgixidMnwxNDA1NTd8MHwxfHNlYXJjaHwxfHxsYXd8ZW58MXwwfHx8MTY2NDYyMzYxMAixlibrb 1.2.1q80w1080

Na zwolnienie z pracy może mieć wpływ wiele różnych czynników. Co więcej, wypowiedzenie może złożyć zarówno pracownik, jak i pracodawca. Jakich zasad należy przestrzegać, przygotowując wypowiedzenie o pracę i jaką drogą należy złożyć takie wypowiedzenie?

Wypowiedzenie umowy o pracę Niemcy – co należy wiedzieć?

Wypowiedzenie to jednostronne oświadczenie woli informujące o zakończeniu stosunku pracy. Zgodnie z Niemieckim Kodeksem Cywilnym czas wypowiedzenia to 4 tygodnie. Okres ten przypada na 15 dzień miesiąca kalendarzowego lub jego koniec.

Oczywiście czas wypowiedzenia niekiedy się wydłuża w zależności od czasu zatrudnienia pracownika i w niektórych przypadkach może wynieść nawet 7 miesięcy. Wypowiedzenie umowy w Niemczech powinno zawierać treść, która jednoznacznie wskazuje na wolę zakończenia stosunku pracy.

W dokumencie nie musi być zawarty konkretny powód, który skłonił stronę do złożenia wypowiedzenia. Nieco inaczej może wyglądać to w momencie, kiedy wypowiedzenie dotyczy natychmiastowego zwolnienia z pracy, wtedy pracownik ma prawo żądać podania powodu.

Od jakiego momentu liczony jest okres wypowiedzenia?

Poinformowanie drugiej strony o chęci zakończenia stosunku pracy musi odbyć się za pomocą dokumenty zwanym wypowiedzeniem. W chwili dostarczenia tego dokumentów wchodzi ono w życie. Ważne jest, aby wypowiedzenie było sporządzone na piśmie.

Inne formy informacji o chęci zwolnienia np. słowna lub poprzez e-mail są w świetle prawa nieważne. Wypowiedzenie powinno zostać dostarczone osobiście lub wysłane pocztą. Informację tę uznaje się za skutecznie doręczoną w chwili wręczenia jej drugiej stronie lub wyjęcia przez adresata ze skrzynki.

Wypowiedzenie powinno także zawierać prawidłowo wyliczony okres wypowiedzenia. Jeżeli w dokumencie pojawią się błędy, będzie ono nieskuteczne.

Czy można odwołać się od otrzymanego wypowiedzenia umowy o pracę?

W momencie, kiedy wypowiedzenie zostało doręczone drugiej stronie, odwołanie się od niego jest niemożliwe. Oczywiście istnieje możliwość porozumienia się z pracodawcą/pracownikiem, a co za tym idzie z powrotem może zostać podjęta decyzja o chęci kontynuowania dalszej współpracy.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w niektórych przypadkach pracodawca nie może wręczyć wypowiedzenia, a jeżeli to zrobi działa niezgodnie z przepisami. Pracownik powinien znać swoje prawa i obowiązki, aby w razie jakichkolwiek problemów szybko zareagować.

https://yourright.net/oferta/

Może spodobać Ci się również:

Co zrobić, gdy adwokat nie wywiązuje się z umowy?

Co zrobić, gdy adwokat nie wywiązuje się z umowy?

18 czerwca 2020

Kiedy zlecamy adwokatowi prowadzenie danej sprawy i podpisujemy z nim pełnomocnictwo, oczekujemy rzetelności i skutecznego reprezentowania nas w sprawie. Jednak co zrobić w wypadku, kiedy adwokat nie wywiązuje się z…

Czytaj więcej